You are here:  / Pozostałe / Wszechstronna usługa projektowania 3D wykonywana w przedsiębiorstwie KART – MAP

Wszechstronna usługa projektowania 3D wykonywana w przedsiębiorstwie KART – MAP

Kompleksowa usługa projektowania trójwymiarowego wykonywana w firmie KART – MAP
Wszechstronna usługa projektowania 3D wykonywana w firmie KART – MAP jest dowodem tego, że wskazana firma jest profesjonalna. Świadczeniem obróbka plastyczna metalu olsztyn zajmuje się wykwalifikowany zespół z Działu Technicznego. Projektowanie odbywa się w nowoczesnym programie 3D Solid Edge. W pierwszej kolejności opracowana jest dokumentacja projektowa i technologiczna, w zgodzie z wymaganiami klientów. Jest też opracowana dokumentacja wykonawcza oraz programy operacyjne Computerized Numerical Control do maszyn sterowanych numerycznie. Klienci mogą korzystać z kalkulacji cenowych oraz poradnictwa technicznego. Wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania jest zapewnieniem tego, że projekt zostanie wykonany bezbłędnie. Projektowanie nadzorowane jest przez wykwalifikowanych ekspertów, wobec czego to także daje klientom pewność, że zostaną spełnione wszystkie wymagania. Realistyczna wizualizacja będzie podstawą do wykonania perfekcyjnych prototypów.

Artykuły: