You are here:  / Pozostałe / Usługi geodezyjne Olsztyn

Usługi geodezyjne Olsztyn

Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Profesjonalne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, bo będą zajmować się tym doświadczeni eksperci. Zleceniodawcy zgłaszający się do mapa do celów projektowych olsztyn wiedzą, że wszystko będzie wykonane kompleksowo. W pierwszej kolejności eksperci wyznaczeni do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Później opracowują staranne mapy w celach projektowych i innego rodzaju opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmują się natomiast uzgodnieniami w branży. Klienci mogą oczekiwać na przygotowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, ortofotomapy, pomiary układu ścian i konstrukcji oraz zrobienie dowolnych wyrysów. HORYZONT GEODEZJA zajmuje się też opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzania map w celach sądowych.

Artykuły: